Jakie badania muszę wykonać przed zabiegiem?

W przypadku operacji w znieczuleniu miejscowym badania ,które należy wykonać to : morfologia, układ i czas krzepnięcia. Jeśli operacja przebiega w znieczuleniu ogólnym to morfologia z rozmazem, układ i czas krzepnięcia, biochemia, badanie ogólne moczu, poziom przeciwciał HBS,HCV,HIV, grupa krwi (dotyczy Pacjentów, którzy nie mają jej oznaczonej, bądź nie mają udokumentowanego badania), EKG, RTG kl. piersiowej. Preferujemy aby badania Pacjenci wykonywali we własnym zakresie.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowej konsultacji ze względu na Twój stan zdrowia lekarz prowadzący zaleci wizytę u specjalisty.


Copyright (C) Profmedicus Realizacja: agraf.net.pl