Kadra medyczna

Zespół ten to lekarze z tytułami naukowymi, praktycy operujący od wielu lat, personel medyczny oddany pracy na rzecz pacjenta, jak i wykfalifikowana kadra administracyjna. Jesteśmy silnie związani z Warmią i Mazurami, ale nasz zespół to także osoby, które doświadczenie i renomę zdobywały w międzynarodowych ośrodkach.

Logotypy: Unia Europejska

Projekt: RPWM.01.05.02-28-0075/23 "Poprawa jakości leczenia pacjentów z wykorzystaniem innowacji medycznych".

Oś Priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie: Nowoczesne firmy
Podziałanie: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu:
Wyjście 
Przeiń na górę