Procedury finansowane przez NFZ

Procedury finansowane przez NFZ

Profmedicus od wielu lat jest partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń medycznych realizowanych ze środków publicznych.

Obecnie w ramach umów z NFZ prowadzimy działalność w zakresie chirurgii plastycznej – zespół chirurgii jednego dnia, poradni chirurgii plastycznej oraz poradni chirurgii onkologicznej.

Chirurgia plastyczna – zespół chirurgia jednego dnia realizowana jest w ośrodku w Ameryce, poradnia chirurgii plastycznej funkcjonuje w Olsztynie natomiast poradnia chirurgii onkologicznej w Mrągowie (szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej jak i pod numerem telefonu 89 527 59 79).

Zakres świadczeń oraz ich dostępność wynika z zawartych umów. Do wszystkich ww. poradni oraz chirurgii jednego dnia wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

W ramach poradni chirurgii onkologicznej pacjent może uzyskać następujące świadczenia:

 • świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej,
 • świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej – diagnostyka onkologiczna

W ramach poradni chirurgii plastycznej pacjent może uzyskać następujące świadczenia:

 • świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej – gabinet diagnostyczno-zabiegowy

W ramach oddziału leczenia jednego dnia – oddział chirurgii plastycznej pacjent może uzyskać następujące świadczenia:

 • chirurgia plastyczna,
 • średnie i duże zabiegi skórne: obszary całego ciała, przeszczepy skóry głównie z powłok brzusznych na czoło, nos itp.,
 • średnia chirurgia piersi,
 • biopsje skóry na całym ciele.

Ponadto usuwanie:

 • niewielkich guzków (np.: tłuszczaków)
 • owrzodzeń skóry (np.: czoła, nosa, oczodołów)
 • znamion barwnikowych
 • zmian skórnych innych niż barwnikowe
 • niewielkich zmian w piersi

Do poradni chirurgii onkologicznej jest wymagane skierowanie od innego lekarza oraz wcześniejsza rejestracja. Do poradni chirurgii plastycznej jest wymagane skierowanie od innego lekarza oraz wcześniejsza rejestracja.

Świadczenia chirurgii plastycznej w ramach oddziału jednego dnia odbywają się po otrzymaniu przez pacjenta skierowania od innego lekarza oraz wcześniejszej rejestracji.

Zobacz również

Logotypy: Unia Europejska

Projekt: RPWM.01.05.02-28-0075/23 "Poprawa jakości leczenia pacjentów z wykorzystaniem innowacji medycznych".

Oś Priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie: Nowoczesne firmy
Podziałanie: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu:
Wyjście 
Przeiń na górę