Christoffer Ingves MD PhD

Specjalista chirurgii plastycznej, profesor wizytujący ZSMU

W 1990 uzyskał Dyplom lekarski z Uniwersytetu w Kopenhadze i stopień magistra z Harvard University of Boston, Massachusetts (Pierwsza generacja diody lasera).

Od 1994 — członek Duńskiego Towarzystwa Chirurgicznego i od 1995 — członek Duńskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Przeszedł szkolenie do specjalizacji prowadzone w duńskich centrach chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej/oparzeniowej, w uniwersyteckim szpitalu w Kopenhadze (Rigshospitalet RH), w Hvidovre (KKHH) w Odense (OUH), Roskilde (RAS) i w Vejle. Ostatnim zatrudnieniem była ordynatura w dziale chirurgii plastycznej w szpitalu w Helsingør w 2006 r.

Christoffer Ingves MD PhD

Równolegle pracował z Pacjentami w ramach “projektów list oczekujących” w Grenlandii, Norwegii i Szwecji. Został członkiem szwedzkiego i norweskiego stowarzyszenia chirurgii plastycznej. W 2006 roku został także członkiem hiszpańskiego stowarzyszenia chirurgii plastycznej. W latach 2008-2009 był zatrudniony jako konsultant w klinice Akademikklinik AB w Szwecji i Kopenhadze. Od roku 2009 jako konsultant dla Stureplansklinik AB w Szwecji i Danii. Od stycznia 2000 pracował we własnej, INGVES KLINIK w Kopenhadze, aż do roku 2016.

Od 2016 członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Zatrudniony jako senior chirurg, w Klinice Ambroziak Warszawa, Polska. Zawsze interesował się kosmetyczną/estetyczną stroną chirurgii plastycznej, biorąc aktywny udział, uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach, kursach i warsztatach, jako wykładowca i pedagog. Autor szeregu prac naukowych. Znana twarz z programu „Życie bez wstydu” TVN Style (2016-2019). Od 2020 roku współpraca z Kliniką dr Szczyta w Warszawie. Współpraca partnerska z Duda Clinic Katowice w ramach autorskiej kliniki Ingves Clinic od 2020 roku.
Dr Ingves ma polskie korzenie.

Curriculum vitae

 • 2000-2015: Założenie własnej kliniki INGVES KLINIK z dwoma lokalizacjami, w Kopenhadze i Vejle.
 • 2003-2004: Rozpoczęcie i testowanie rozwiązania PDA Matrix® z norweskim Photocure A/S.
 • 2003: Rozwój i testowanie nowego Imikwimodu i acytretyny (3M). Patrz publikacja. Budżet 0,8 miliona DKK.
 • 1998-2000: Rozwój i testowanie lasera diodowego z firmą Coherent Corp. (USA) Lightsheer® do zastosowania.
 • 1994-1997: Współpraca z Shapland (Izrael) i Candrella Corp. (USA) rozwój M. H. P, pierwszej generacji laserów diodowych.
 • 1996-1997: Rozwój i testowanie nowej Techniki V.A.C.® z KFC Corp. (USA), która została wdrożona we wszystkich duńskich szpitalach.
 • 1993-1995: Dyrektor Medyczny RP. Nowy produkt farmaceutyczny (faza II i III). Budżet 5 milionów DKK. Patrz publikacja streszczenie Prezentacja Firanze 1994.
 • 1990-1991: Dyrektor Medyczny RP. Nowy produkt farmaceutyczny (faza II i III). Budżet 6,3 miliona DKK. Patrz publikacja i streszczenie Eur. J. Amsterdam 1991.

Publikacje naukowe

 1. Non – steriodal anti-inflamatory drugs no interaction with warfarin. Ingves C, Winter K. Trombosis and Haemostasis 65 (6): 1359, 1991.
 2. Does ketoprofen potentiate warfarin?, Ingves C, Winter K Eur. J. Clin. Pharmacology 1993; 44: 205-206.
 3. Influence of pudendal nerve blocade on stress relaxation in the female urethra, Thind P, Bagi P, Ingves C Neurol Urodynamics 1996; 15, 31-36.
 4. Does Warfarin enhance platelet activity? Thrombosis Research, Ingves C, Winter K Vol 84, no4. 1996; 285-28.
 5. Gitadyl versus Ibuprophen in patients with osteoarthrosis. Results of double-blind, randomised, cross-over study, Ingves C, Winter K Inflammopharmacology 1998: no.
 6. Combined imiquimod and acitretin for non-surgical treatment of basal cell carcinoma, Ingves C, Jemec G, Scand J Reconstr Surg Hand Surg 2003; 37: 293-295.

Wykłady

 1. Presentation på den XIII International Congres on Thrombosis and Haemostasis, Amsterdam juli 1991.
 2. Presentation på den XII Europen Congres of Reumatology Budapest 1991. Ingves C, Winter K, Does ketoprofen potentiate warfarin?
 3. Winter K, Ingves C, Garlic improve, fibrinolytic activity and dose/dependent manner. Firenze 1994.
 4. Presentation på Nordisk Koagulations møde Snekkersten 1995.
 5. Ingves C, Winter K, Disulfiram hæmmer trombocyt release uden at påvirke koagulationskaskade og fibrinolyse.
 6. Presentation på den XXVI Biological Alkohol Research (BAR) maj 1996 Finland. Ingves C, Winter K, Disulfiram inhibits thrombocyte release.
 7. Presentation på DSPR forårsmøde Herlev maj 1998. Vakuumassisteret sårlukning Ingves C, Sørensen JL.
 8. Improving of the cheek position by malar lift (3 variations), Combination of CO2 fractional resurfacing and eyes surgery, Augumentation Mammae – the training day, introduction, Breast
 9. Augmentation by trans – axillary access endoscopic surgery, Zaporoże, Medical State University, Ukraina, 2019.

Znajomość języków

duński, angielski, polski, hiszpańskiMasz pytania?

Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe.

  Zobacz również

  Logotypy: Unia Europejska

  Projekt: RPWM.01.05.02-28-0075/23 "Poprawa jakości leczenia pacjentów z wykorzystaniem innowacji medycznych".

  Oś Priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
  Działanie: Nowoczesne firmy
  Podziałanie: Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

  Zakupiony sprzęt w ramach projektu:
  Wyjście 
  Przeiń na górę